Loader

REGULAMENT

Pentru informații complete despre mecanismul și condițiile de desfășurare, vă rugăm să consultați regulamentul Light Up Festival Palas Iași.

DOWNLOAD

Act adițional Nr. 1

DOWNLOAD

Regulamentul concursului

„LightUp Festival – editia a 4-a”

Palas Iași, 28 februarie – 6 iunie 2020

 

Art 1. Organizatorul Concursului

 

(1) Organizatorul concursului „Light Up editia a 4-a” este SC IULIUS MANAGEMENT CENTER SRL, cu sediul în Municipiul Iaşi, strada Palas nr. 7A, clădirea A1, etajul 2, biroul A.b-8, Judeţul Iaşi, înregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 22-2758-2006, cod de inregistrare RO 19181463, cont bancar RO73 BACX 0000 0000 2033 8254, deschis la Unicredit Bank Sucursala Iasi, reprezentata de Dl. Radu Constantin Iatco, în calitate de Administrator, denumita in continuare Organizator,  prin imputernicit Dl. Ovidiu Galan.

(2) Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte prevederile prezentului Regulament al Concursului (denumit în continuare „Regulamentul”), aceștia urmând a semna o declarație în acest sens concomitent cu înscrierea în Concurs.

(3) Regulamentul este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate prin afişarea, în permanenţă pe durata Concursului, pe web site-ul accesibil la adresa www.lightupfestival.ro (denumit în continuare „Site-ul”).

 

Art. 2

Locul şi durata de desfăşurare a Concursului

 

(1) Concursul se va desfăşura în perioada 2 martie - 6 iunie 2020.

(2) Concursul este organizat în Iasi, România şi se desfăşoară în parcul Palas, pe fațada sudică a Palatului Culturii.

(3) Concursul se desfășoară în intervalul arătat la art. 2 si art. 4.

(4) După ora și data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Concursului.

 

Art. 3

Dreptul de participare

 

La Concurs pot participa producătorii de opere audiovizuale / multimedia (denumite în continuare, în mod individual, „Participantul” sau, în mod colectiv, „Participanții”), indiferent de naționalitate.

Nu au drept de participare la aceast concurs următoarele persoane: angajaţii S.C. Iulius Management Center S.R.L., angajaţii Palas Iasi, a firmelor implicate în organizarea acestui concurs, precum şi membrii familiilor acestora până la gradul 3, precum si castigatorii editiilor anterioare Light Up Festival.

Persoanele minore, cu varsta mai mica de 18 ani, trebuie sa primeasca consimtamantul in scris al tutorelui legal pentru a putea participa la concurs.

Participarea la acest concurs implică acceptarea prevederilor prezentului regulament.

 

Art. 4

Mecanismul Concursului

 

(1) Participanții se înscriu la Concurs trimițând Organizatorului, printr-un sistem electronic de transmitere a fișierelor, spre exemplu, www.wetransfer.com, pe adresa de e-mail lightupfestival@palasiasi.ro, în perioada 2 martie – 5 aprilie 2020, ora 24.00, următoarele:

a) formularul de inscriere continand lista completă a autorilor și/sau artiștilor executanți care au colaborat la realizarea Operei, precum și datele de identificare ale acestora (codul numeric personal sau numărul de pașaport în cazul participanților de altă naționalitate, seria și numărul actului de identitate) împreună cu declarația despre care se face referire la art. 1 alin. (2) al Regulamentului, conținând datele de identificare ale Participantului și semnată de Participant sau de reprezentanții legali ai Participantului;

b) Un demo 2D de 30 de secunde de animatie reprezentativ pentru Operă insotit de o scurta descriere a conceptului propus și a scenariului Operei. Demoul trimis nu trebuie sa respecte formatul impus de mapare, ci doar conceptul/tema concursului. Maparea va fi pusa la dispozitie participantilor ulterior inceperii inscrierilor.

c) CV-ul si/sau portofoliul de videomapping al autorului/autorilor, cu linkuri sau referinte catre operele reprezentative realizate de participant, care sa reprezinte cat mai bine abilitatile artistice si de videomapping ale concurentilor.

(2) Jurizarea preliminară va fi realizată respectând condițiile de înscriere afișate pe site-ul lightupfestival.ro și prevăzute în prezentul regulament. Proiectele inscrise vor face subiectul unei jurizari preliminarii, pe baza unui barem care puncteaza:

• continutul;

• creativitatea;

• tehnica;

• mesajul;

• impactul vizual;

• includerea elementelor de arhitectura in productia video.

(3) Juriul Concursului este numit de Organizator. Componența Juriului este comunicată public pe Site-ul Concursului. Juriul format din maximum 5 membri va fi anunțat de către organizator până la data de 7 aprilie 2020

În urma jurizării preliminare din numărul total de înscriși vor fi selectate 6 echipe finaliste, care vor fi anunțate ulterior printr-un mesaj de confirmare prin intermediu poștei electronice și/ sau telefonic. Lista limitativă Finalistilor este aceea comunicată în ziua de 10 aprilie 2020 în cuprinsul paginii de Internet www.lightupfestival.ro/finalisti

(4) Finaliștii transmit operele în forma finală, până la 26 mai 2020 printr-un sistem electronic de transmitere a fișierelor, spre exemplu, www.wetransfer.com la adresa organizatorului: lightupfestival@palasiasi.ro. Acestea trebuie să respecte condițiile enumerate în secțiunea „Informații Tehnice/Technical Information” de pe website-ul www.lightupfestival.ro.

(5) Finaliștii pot participa în ziua de 5 iunie 2020, în conformitate cu instrucțiunile care le sunt comunicate în timp util de către Organizator, la repetiția de pregătire a proiecției publice.

(6) Finaliștii pot proiecta public Opera în ziua de 6 iunie 2020, în conformitate cu instrucțiunile care le sunt comunicate în timp util de către Organizator, pe fațada Palatului Culturii. Proiecția este accesibilă publicului larg.

(7) Câștigătorii Premiillor sunt determinați în funcție de numărul de mesaje de tip text (Short Message Service) cu tarif normal trimise în beneficiul fiecărui Participant la numărul de telefon ce va fi afișat pe site-ul concursului pana pe data de 6 iunie 2020, număr accesibil în rețelele de telefonie mobilă Orange, Vodafone, Telekom sau alt operator de telefonie mobilă, pe durata desfășurării Concursului. Costul trimiterii unui mesaj este cel standard, conform tarifelor fiecărui operator de telefonie. Prin totalizarea voturilor valide primite prin SMS, fiecare Opera se va plasa intr-un clasament.

 

In paralel, Participantii vor fi ierarhizati si de un juriu de specialitate prezent pe 6 iunie 2020 la Concurs, format din 3 membri alesi de Organizator. Fiecare dintre acestia vor puncta fiecare dintre cele 6 Opere, pe baza unui barem cu urmatoarele criterii:

• continutul;

• creativitatea;

• tehnica;

• mesajul;

• impactul vizual;

• includerea elementelor de arhitectura in productia video.

 

In ierarhizarea finala a Participantilor, sunt luate in calcul votul publicului prin SMS, in proportie de 50% si votul juriului, in proportie de 50%. Clasamentul final este stabilit luand in calcul aceste 2 criterii si sunt alesi 3 castigatori, in ordinea clasamentului final.

 

 (8) Conținutul oricărui mesaj va consta într-o singură cifră (de exemplu: „1” sau „2” sau „3”), cifra reprezentând ordinea în care o Operă anume este proiectată public în Concurs. În cazul în care în beneficiul aceluiași Participant sunt trimise mai multe mesaje de la același număr de telefon mobil, va fi luat în considerare un singur mesaj în scopul determinării câștigătorului Premiului Publicului. În cazul în care de la un număr de telefon mobil sunt trimise mai multe mesaje, iar fiecare astfel de mesaj are ca beneficiar un Participant diferit, vor fi luate în considerare toate mesajele în scopul determinării câștigătorilor. Numerele asignate fiecărei echipe vor fi disponibile publicului prin intermediul website-ului concursului.

 (9) Denumirea câştigătorilor Concursului va fi publică pe Site, în ziua următoare zilei în care aceștia au fost desemnați. Concomitent, câştigătorii sunt notificați de către Organizator cu privire la faptul câştigului printr-un mesaj de poştă electronică/telefonic.

 

Art. 5

Premiile

 

(1) Premiile oferite sunt:

- Premiul I:  în cuantum brut egal cu echivalentul în lei al sumei de 5000 EUR (cincimiieuro);

- Premiul II:  în cuantum brut egal cu echivalentul în lei al sumei de 3000 EUR (treimiieuro);

- Premiul III: în cuantum brut egal cu echivalentul în lei al sumei de 2000 EUR (douamiieuro);

fiecare, cu luarea în considerare a cursului valutar leu/euro comunicat de Banca Națională a României ca valabil pentru ziua decernării premiului.

(2) Cheltuielile în legătură cu transferul bancar și impozitele premiilor sunt în sarcina câștigătorilor acestora. Organizatorul va reține aceste taxe înainte de plata premiilor către câștigători.

(3) Organizatorul se obliga la plata premiilor către câștigători până la 8 august 2020.

 

Art. 6

Operele și utilizarea acestora

 

(1) Participanţii au obligația ca, prin Operele înscrise în Concurs, să nu aducă, în mod direct ori indirect, prejudicii legislaţiei României. Participanţii au, în special, obligaţia de a nu încalca Codul Civil şi Codul Penal, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, Legea nr. 148/2000 privind publicitatea, precum şi, în general, legislaţia în materiile drepturilor personalității, publicităţii şi proprietăţii intelectuale.

 

Conform legii 8/1996, privind drepturile de autor şi drepturile conexe, creaţia trebuie să fie originală: creaţie realizată pentru prima oară, într-o anumită formă care constituie astfel primul exemplar.

Un document original este întocmit cu toate formele legale cerute şi acceptate de societate şi are prin autenticitate o valoare reală, de necontestat.

Un lucru nu poate să fie original decât în cazul în care acesta este rezultatul efortului creativ independent.

Acesta nu va fi original în cazul în care a fost copiat după ceva care deja există.

Concurenţii poartă întreaga răspundere asupra proiectelor înscrise în concurs cu privire la încălcarea drepturilor persoanelor la proprietatea fizică şi intelectuală, la propria imagine sau la intimitate. Organizatorul concursului nu poate fi sub nici o formă acuzat pentru aceste consecinţe.

 

Participanţii declară că au luat la cunoştinţă de toate prevederile legii drepturilor de autor (Legea nr. 8/1996) şi sunt singurii răspunzători faţă de instituţiile statului în cazul încălcării acestora, S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L. sau reprezentanţii săi legali fiind exoneraţi de orice răspundere de natură penală sau de altă natură cu privire la încălcarea de către participanţi a acestei obligaţii legale.

 

(2) Participanții au obligația de a se asigura ca Operele înscrise în Concurs să nu conțină nicio marcă verbală și/sau figurativă, niciun desen industrial și, în general, niciun semn, mesaj sau imagine care să reprezinte publicitate în beneficiul unei persoane ori unui produs și/sau serviciu. De asemenea, Participanții au obligația de a se asigura ca Operele înscrise în Concurs să nu conțină nicio marcă verbală și/sau figurativă, niciun desen industrial și, în general, niciun semn, mesaj sau imagine care să sugereze o posibilă asociere între un Participant și o Operă anume.

(3) Participanții au obligația de a se asigura ca Operele înscrise în Concurs să nu conțină niciun element care să aibă o conotație sexuală, rasistă, ofensatoare sau de natură să aducă atingere oricărei alte persoane/entități. De asemenea, Participanții au obligația de a se asigura ca Operele înscrise în Concurs să nu conțină niciun element care să aibă o conotație politică.

(4) Fiecare Participant are obligația de a garanta că Opera înscrisă în Concurs este produsă de către sine, că este realizată de autorii și artiștii interpreți/executanți contractanți ai săi, că este originală şi nu încalcă dreptul de autor, drepturile conexe sau un alt drept de proprietate intelectuală aparţinând sau exercitat în condiţii legale de către un terţ și că Opera nu conţine niciun element de natură a da naştere unei obligaţii (cu caracter patrimonial ori nepatrimonial) în sarcina Organizatorului în legătură cu exploatarea de către acesta a Operei.

Fiecare Participant are obligația de a garanta că nu a efectuat nici un act sau fapt de natură a aduce o atingere cesiunii consimțite la alin. (6) ori de natură a împiedica ori îngreuna Organizatorul a se bucura de exerciţiul drepturilor dobândite în legătură cu Operele.

 

(5) Organizatorul îşi rezervă dreptul să înlăture din Concurs acele Opere care, în opinia sa, în mod direct ori indirect, aduc atingere legislaţiei României și/sau obligațiilor prevăzute de acest articol. Organizatorul îşi rezervă dreptul, de asemenea, să retragă calitatea de câștigător al Concursului acelui Participant care, ulterior decernării zisului premiu, se dovedește că a încălcat legislația României și/sau obligațiile prevăzute de acest articol, iar Participantul se obligă să întoarcă de îndată premiul Organizatorului. În cazul în care o persoană consideră că drepturile sau interesele sale legitime sunt încălcate de o Operă anume, aceasta are dreptul să notifice Organizatorul fie prin trimiterea unei corespondenţe recomandate cu confirmare de primire la sediul Organizatorului, fie prin trimiterea unui mesaj de poştă electronică la adresa de Internet lightupfestival@palasiasi.ro. Notificarea trebuie să includă datele complete de identificare ale persoanei care o trimite, identificarea Operei sau acelei părţi a Operei care este considerată a încălca drepturile şi interesele legitime ale zisei persoane şi, de asemenea, proba existenţei şi întinderii drepturilor şi/sau intereselor legitime ale zisei persoane.

(6) Fiecare Participant cesionează cu titlu gratuit Organizatorului dreptul de a exploata Opera înscrisă în Concurs în următoarele modalităţi:

a) să o reproducă, integral sau parţial, într-un număr de copii necesar desfășurării Concursului și a tuturor edițiilor viitoare al evenimentului prezentat pe Site, direct sau indirect, prin orice mijloc şi sub orice formă, precum şi să stocheze zisele copii, permanent ori temporar, inclusiv cu mijloace electronice;

b) să o proiecteze public în cadrul desfășurării Concursului și la evenimentele conexe acestuia, respectiv la repetiția de pregătire a proiecției publice și, dacă este cazul, la festivitatea de premiere, precum și în cadrul ediției din 2020 a Concursului și a evenimentului prezentat pe Site.

c) să radiodifuzeze, să retransmită prin cablu și să comunice public Concursul şi zisele evenimente conexe prin mijloace cu fir sau fără fir, prin punerea la dispoziţie publicului, inclusiv prin Internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poata avea acces din orice loc sau în orice moment ales în mod individual;

d) să realizeze opere derivate ale Operei, prin orice modalitate de transformare, în special, dar nu numai, prin includerea în alte opere audiovizuale/multimedia şi/sau prin includerea în colaje alături de text şi alte categorii de opere în scopul exclusiv al publicității și promovării tuturor edițiilor Concursului și ale evenimentului prezentat pe Site, zisele opere derivate urmând să fie exploatate prin reproducere, comunicare publică, radiodifuzare și retransmisie

prin cablu.

e) să difuzeze operele Finalistilor, care câștigă locurile I, II și III pe tot parcursul anului 2020 si 2021, într-o perioadă la alegerea Organizatorului, pe fațada Palatului Culturii din Iași.

(7) Cesiunea despre care se face referire la alineatul anterior are caracter neexclusiv. Cesiunea se întinde asupra teritoriului României şi asupra oricăror teritorii ale tuturor statelor

existente, indiferent dacă acestea sunt sau nu recunoscute oficial, pe durata cesiunii. Cesiunea durează pe întreaga durată de protecţie legală a drepturilor cesionate.

(8) În cazul în care Câştigătorul desemnat nu poate accepta premiul din diferite motive (boală, forţă majoră sau alte evenimente neprevăzute) sau se va dovedi că nu a îndeplinit condiţiile de participare la concurs stipulate în prezentul regulament, premiul va fi acordat urmatorului clasat in clasamentul final.

 

Art. 7

Reprezentanții Participanților la Concurs

 

 (1) Organizatorul poate să considere necesar ca acordarea premiilor să fie un eveniment public. O eventuala participare la Concurs constituie acordul câştigătorilor referitor la faptul că numele şi imaginea Finaliștilor pot fi făcute publice şi folosite în materiale publicitare de către Organizator, cu respectarea legislaţiei în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă.

 

 

Art. 8

Protecţia datelor cu caracter personal

 

S.C. Iulius Management Center S.R.L. prin prisma activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună-voință  și în conformitate cu prevederile legale datele participanților la campaniile promoționale pe care le desfășoară. S.C. Iulius Management Center S.R.L.. ia în mod regulat măsuri tehnice și organizatorice pentru securitatea datelor personale furnizate de către participanți, pe care le administrează doar pentru scopurile detaliate mai jos.

 

În vederea derulării Concursului, IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L. va prelucra în evidenţele proprii şi va transmite către împuterniciţii săi şi către orice terţi ce au legătură cu derularea Concursului, în vederea prelucrării şi consultării, ori de câte ori este necesar, următoarele informaţii: datele furnizate la înscriere de către participanții la prezenta Campanie.

 

IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L. are ca preocupare securitatea datelor participanților și respectă prevederile Regulamentului 2016/679/EU în prelucrările de date cu caracter personal efectuate. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L. va folosi datele în scopul pentru care au fost furnizate de participanți, adică pentru a extrage, identifica și informa, contacta câștigătorii și pentru a informa participanții privind campaniile promoționale.

 

Orice prelucrare de date cu caracter personal ale participanților la Campanie va avea loc cu respectarea prevederilor legale aplicabile (așa cum este Regulamentul European 2016/679) și cu asigurarea exercitării tuturor drepturilor participanților la Campanie conferite de legislația din domeniul protectiei persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, care cuprind, dar fără a se limita la: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de legislație, dreptul de a se opune oricând, fără justificare, prelucrării datelor lor personale în scop de marketing direct, dreptul de a solicita ștergerea datelor și dreptul meu de a se retrage oricând, fără justificare, din Campanie. Aceste drepturi pot fi exercitate de către participanți prin cerere scrisă, transmisă la adresa Str. Palas, Nr. 7A, Cladirea A1, Iasi (Palas Mall Iasi) , în atenţia Departamentului Marketing.

 

Prin participarea la acestă campanie, participanţii sunt de acord ca datele lor de identificare (nume, prenume, e-mail şi nr de telefon) să intre în baza de date a Organizatorului, pentru a fi prelucrate în cadrul Concursului la care face referire prezentul Regulament.

 

Ulterior, participantul va primi un e-mail prin care i se va cere acordul de a primi în continuare materiale informative privind alte campanii promoționale organizate de S.C. Iulius Management Center S.R.L.

 

Tuturor participanţilor la campanie le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea nr.677/2001. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de către S.C. Iulius Management Center S.R.L. în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001, notificarea prelucrării acestor date fiind înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 6568 la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

 

Prin înscrierea la Concursul de videomapping, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Concursului şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a S.C. Iulius Management Center S.R.L pe perioada desfasurarii Concursului.

Scopurile pentru care sunt solicitate datele personale ale Participantilor sunt urmatoarele:

• Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului Concursului

• Număr telefon: confirmarea participarii, anuntarea finalistilor si anuntarea castigatorilor.

• E-mail:. Participantul trebuie sa transmită datele acestui câmp pentru a fi informat de organizatori referitor la detaliile logistice ale evenimentului.

• Data nașterii: necesară pentru a confirma că participantul este adult și este eligibil pentru câștig.

• Orasul: necesar pentru a confirma identitatea participantilor si a câștigatorului.

 

Prin înscrierea la Tombola pentru voting, participanţii declară expres că sunt de acord cu regulamentul Concursului şi ca datele lor personale să fie prelucrate şi să intre în baza de date a S.C. Iulius Management Center S.R.L pe perioada desfasurarii Concursului.

Scopurile pentru care sunt solicitate datele personale ale Participantilor sunt urmatoarele:

• Nume, Prenume: verificarea identității participantului/câștigătorului Concursului

• Număr telefon: anuntarea castigatorilor si validarea inscrierii in tombola, prin primirea unui sms pe numarul de telefon al participantului.

 

Fiecare participant are dreptul de a solicita excluderea (“dreptul de a fi uitat”) din baza de date prin trimiterea unui email la adresa marketing@palasiasi.ro.

La cererea participanţilor adresată în scris, pe e-mail, Organizatorul se obligă în funcţie de solicitare:

a) să confirme solicitantului dacă prelucrează sau nu datele sale personale, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

b) să rectifice, actualizeze, blocheze, şteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispoziţiile Legii nr.677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date.

c) să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului

 

La încheierea Concursului, fiecare participant va primi un e-mail prin care poate confirma dorința sa de a primi materiale informative referitoare la campaniile promoționale desfășurate de către S.C. Iulius Management Center S.R.L. Dacă participantul nu își oferă consimțământul, S.C. Iulius Management Center S.R.L. se obligă să șteargă datele personale ale participanților, cu exceptia datelor furnizate de câștigători, care vor fi folosite în vederea îndeplinirii obligațiilor financiar fiscale, conform legislației fiscale și vor fi arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

 

Art.9

Taxe

 

Organizatorul Concursului nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligaţii fiscale legate de premiile oferite, cu excepţia impozitului cu reţinere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promoţionale, impozit pe care organizatorul Concursului este obligat să îl calculeze, să îl reţină şi să îl transfere la bugetul de stat conform prevederii Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.

 

 

Art. 10

Încetarea înainte de termen a Concursului

 

(1) Concursul poate înceta numai în cazul apariţiei unui eveniment ce constituie Forţă Majoră sau în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezenta Campanie.

 

Art. 11

Regulamentul Oficial

 

(1) Regulamentul de participare autentificat este disponibil în copie, în mod gratuit, oricărui solicitant. Orice solicitare în acest scop poate fi făcută la Centrul Informaţional din Palas Mall, nr. 7 A, Palas Mall, în perioada 28 februarie - 6 iunie 2020 în zilele de luni până duminică, între orele 10.00-22.00.

 

Art.12

Soluţionarea litigiilor

 

În cazul unor potenţiale litigii apărute între Organizator şi participanţii la Campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiu spre soluţionare instanţelor competente române.

 

Departament Marketing

IULIUS MANAGEMENT CENTER

Radu Constantin Iatco, Administrator

SS Prin imputernicit

LS Ovidiu Galan

DESPRE

Light Up Festival este organizat de ansamblul urbanistic Palas Iași, un proiect multifuncțional dezvoltat de compania IULIUS, definit prin orientarea către cosmopolitism și multiculturalitate, care atrage anual peste 19 milioane de persoane.

 

Lights turn on with

© 2020 . LightUpFestival

Toate drepturile rezervate